Het is weer mogelijk om de gratis zorg- en energiescan Dubbel Duurzaam van de gemeente Stein aan te vragen.

Tijdens een huisbezoek loopt de coach met u door het huis om te onderzoeken waar aanpassingen mogelijk zijn, zowel op het gebied van vermindering van het energieverbruik als voor het levensloopbestendig maken van het huis.

De bevindingen van de coach worden genoteerd in een rapportage, die u gratis ter beschikking wordt gesteld.

Mocht u ook al maatregelen willen treffen om het huis Dubbel Duurzaam te maken, dan kan de coach u helpen met de financiering door middel van subsidies en leningen.

Meer informatie en aanmelding: www.dubbel-duurzaam.nl