De vernieuwbouw van Glanerbrook keert terug naar de basis: Wel nu besluiten over de uiterst noodzakelijke en energiebesparende aanpassingen in de basisvoorziening van het sportcomplex en in het voorjaar van 2023 alsnog de discussie voeren over de investering in de bovenregionale functies (vijftig-meter-bad en buitenijsbaan).

Dat blijkt uit het nieuwe raadsvoorstel over Sportpark Glanerbrook en Landschapsplan Burgemeester Damenpark in Geleen, dat het college op donderdag 3 november heeft aangeboden aan de raad

“Door eigentijdse maatregelen die we nemen kunnen we flink besparen op de kosten voor het dagelijks gebruik van Glanerbrook.”

,,We laten de oorspronkelijke opdracht van de raad noodgedwongen los door een knip te maken in het inhoudelijke programma,” zegt projectwethouder Leon Geilen. ,,Door nu eerst de meest essentiële vernieuwingen uit te voeren slaan we twee vliegen in één klap. We blijven financieel gezien binnen het door de raad vastgestelde budget en we kunnen door de eigentijdse maatregelen die we nemen flink besparen op de kosten voor het dagelijks gebruik van Glanerbrook.”

Toen voor de zomer bleek dat de geraamde kosten voor de vernieuwbouw van Glanerbrook flink hoger waren dan de eerder beschikbaar gestelde 48 miljoen euro, is met de raad gekeken naar keuzevarianten. Die varianten zijn verder uitgewerkt. ,,Niets doen is onverantwoord,” constateert het college. Dan rijzen de energie- en onderhoudskosten de pan uit en dreigt zelfs sluiting van delen van het complex. De variant die het meeste oplevert is die waarbij wel de bestaande functies (inclusief ijshal) worden gemoderniseerd en de geplande bouw van een vijftig-meter-bad en de vernieuwing van de installaties van de buitenijsbaan, inclusief overkapping, nu niet wordt uitgevoerd. Bij de Kadernota, in het voorjaar van 2023, kan de gemeenteraad dan besluiten om alsnog geld hiervoor beschikbaar te stellen.

,Bijkomend voordeel van dit voorstel is dat de werkzaamheden begin volgend jaar van start kunnen gaan,” zegt Leon Geilen, die benadrukt dat met het oog op de huidige financiële onzekerheden bij onze inwoners, verenigingen en bedrijven dit een sober, maar verantwoord voorstel is waardoor de basisvoorzieningen van Glanerbrook voor de inwoners van Sittard-Geleen de komende tientallen jaren weer aan de maat zullen zijn.
Het college vraagt de raad overigens om ook de eerder al afgesproken vijf miljoen euro beschikbaar te stellen voor het landschapsplan voor het Burgemeester Damenpark. Volgens planning is dit geld in 2025 nodig.

Parallel aan het inhoudelijk raadsvoorstel over Glanerbrook heeft het college donderdag ook het raadsvoorstel voor het vaststellen van het bestemmingsplan Burgemeester Damenpark en Glanerbrook aan de raad aangeboden. In dat bestemmingsplan wordt uiteraard wel rekening gehouden met de mogelijkheid om het vijftig-meter-bad en de overkapping van de buitenijsbaan te realiseren.