Het Nationaal Rampenfondsen heeft vandaag het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de door de overstromingsramp getroffen gebieden in Zuid-Limburg.

Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd.

Veel schade aan huizen en bedrijven is door verzekeringen gedekt.

Maar er blijven ook noden over die schrijnend zijn en niet uit andere bronnen gedekt worden.

En juist voor die initiatieven wil het Nationaal Rampenfonds een financier zijn.

Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties.

De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden.

Giften kunnen worden overgemaakt via www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777).