Inmiddels hebben al 1400 huishoudens uit eerste aanvraagperiode hun gift ontvangen.

Het Nationaal Rampenfonds heeft de afgelopen weken nog eens ruim 1400 nieuwe aanvragen ontvangen van gedupeerden in Limburg die ernstige waterschade hebben geleden aan hun woning.

In totaal zijn er nu meer dan 2800 huishoudens die aanvragen hebben gedaan voor de solidariteitsgift van 1000 euro via Giro 777.

De aanvragen uit de eerste tranche zijn inmiddels afgewerkt en het geld zal deze week aan alle gedupeerden zijn uitgekeerd.

De aanvragen van de tweede tranche worden zo snel mogelijk beoordeeld en het geld zal voor 1 oktober aan gedupeerden worden betaald. De termijn voor nieuwe aanvragen sloot op 1 september.