Op 17 september start in Limburg de GGD Gezondheidsmeter 2020.

Ruim 140.000 Limburgers ontvangen een uitnodiging in de brievenbus om een vragenlijst in te vullen .

Met het onderzoek brengen de GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-Noord de gezondheid, leefstijl, leefomgeving en zorgbehoeften van inwoners van 18 jaar en ouder in beeld.

Met de resultaten uit het onderzoek kunnen de Limburgse gemeenten samen met de GGD kijken hoe de gezondheid, leefgewoonten en leefomgeving verbeterd kunnen worden.

Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd .

De GGD Gezondheidsmeter 2020 in Limburg maakt deel uit van een groot landelijk gezondheidsonderzoek door alle GGD’en in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Limburg is de vragenlijst naast de landelijke thema’s uitgebreid met thema’s die voor Limburg relevant zijn.

Door dezelfde vragenlijst in heel Limburg uit te zetten, is het mogelijk om de resultaten per gemeente en per regio met elkaar te vergelijken of uitspraken te doen over de gezondheid op Limburgs niveau.

Doordat het onderzoek iedere vier jaar wordt uitgevoerd door de GGD’en, zijn ook gezondheidsontwikkelingen over de tijd zichtbaar.

De eerste regionale resultaten zijn in juni 2021 beschikbaar.

In de vragenlijst staan onder meer vragen over beweeggedrag, slaap, stress, mantelzorg, sociale contacten en kwaliteit van leven.

Met de uitkomsten kunnen de gemeenten en de GGD’en voorzieningen treffen en/of activiteiten organiseren, die aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners.

Niet iedereen ontvangt een vragenlijst. De computer heeft willekeurig ruim 140.000 namen en adressen geselecteerd.

Deze personen krijgen een uitnodiging voor deelname thuisgestuurd. Het invullen van de vragenlijst kan zowel digitaal als schriftelijk en duurt ongeveer een half uur.

Voor een goed en betrouwbaar beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen met het gezondheidsonderzoek.