Al jarenlang wordt roken ontmoedigd en daalde het percentage rokers langzaam. Voor Limburg is het percentage rokers nu voor het eerst onder de 20%, een mijlpaal! Ook problematisch alcoholgebruik is afgenomen. Daarnaast is ondanks de coronacrisis eenzaamheid slechts licht toegenomen. Overgewicht is daarentegen licht gestegen en slechts de helft van de Limburgs voldoet aan de richtlijn voor bewegen.

Uiteraard heeft de coronacrisisinvloed op onze gezondheid, welzijn en gedrag. Veel Limburgers geven aan minder te bewegen en ervaren meer stress.Dit blijkt uit nieuwe landelijke en regionale cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen.

Ongeveer 56.000 Limburgers van 18 jaar en ouder namen in het najaar van 2020 deel aan dit grootschalige gezondheidsonderzoek door het invullen van een vragenlijst. Het onderzoek werd door alle GGD ’en in Nederland gelijktijdig uitgevoerd in samenwerking met het CBS en RIVM.

De cijfers van de Gezondheidsmonitor 2020 leveren input voor landelijk, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.

Roken
De trends voor beide regio’s zijn gelijk. Echter,het percentage rokers blijft in ZuidLimburg(19%) hoger dan in LimburgNoord (17%). De daling van het aantal rokers levert voor de toekomst een belangrijke daling in het aantal mensen met harten vaatziekten, kanker en andere ziekten.

Alcohol
Ook het problematisch alcoholgebruik is in Limburg afgenomen. Zwaar drinken is afgenomen tot 8%. Hier geldt dat dit vaker voor komt in LimburgNoord (9%) dan in ZuidLimburg (7%).

Overgewicht
Overgewicht en obesitas nemen in Limburg en in Nederland nog steeds langzaam toe. Obesitas neemt in LimburgNoord toe van 11% in 2008 tot 16% in 2020. In ZuidLimburg is de toename van 14% naar 18%.

Bewegen
Het deel van de volwassenen dat voldoet aan de richtlijn neemt langzaam toe sinds 2012. Toch beweegt de helft van de Limburgers nog niet voldoende.In ZuidLimburg voldoet 44% aan de richtlijn, in LimburgNoord is dat 52%. Daarom valt bij de leefstijlthema’s overgewicht en bewegen nog veel gezondheidswinst te halen in onze provincie.

Meer gezondheidscijfers
De landelijke en regionale gegevens staan sinds 29 juni op volksgezondheidenzorg.info. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline. Ook zijn de regionale resultaten samen met lokale thema’s te vinden op het kennisplein van GGD LimburgNoord (vanaf 6 juli) en de atlas van de GGD Zuid Limburg(vanaf 9 september). De cijfers per gemeente worden op 9 september door beiden GGD’en openbaar gemaakt.

Provinciale rapportage
Bekijk hier de provinciale rapportage Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen2020met daarin de Limburgse gegevens en een toelichting.