Gemeente Stein heeft zich voor drie jaar gecommitteerd aan de JOGG-aanpak. Deze afkorting staat voor jongeren op gezond gewicht.

Het doel is om een gezonde omgeving te creëren voor kinderen en jongeren (tot 19 jaar) zodat een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Gemiddeld heeft één op de acht Nederlandse kinderen overgewicht en jeugd brengt dagelijks te veel uren zittend door.

Met JOGG worden publieke en private partijen zoals scholen, buurtcentra, kinderopvang, sportaanbieders, huisartsen, consultatiebureaus, supermarkten en woningbouwverenigingen uitgedaagd en geholpen om met elkaar aan de slag te gaan om een gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren te realiseren.

De partners versterken elkaar en zorgen er samen voor dat het netwerk rond het kind zich sluit.

Samen zorgen we ervoor dat de gezonde keuze weer de mákkelijke keuze wordt.

De eerste stap is dat er samen met lokale partijen een plan wordt opgesteld hoe deze samenwerking optimaal tot uiting komt.

Deze partijen zijn een enquête uitgenodigd om hierover mee te denken én om de JOGG-aanpak verder concreet vorm en inhoud te geven.

JOGG vloeit voort uit het Lokaal Sportakkoord dat Stein begin dit jaar omarmde en draagt bij aan de ambities de geformuleerd zijn voor de thema’s ‘gezond opgroeien’, ‘gezond meedoen’, ‘gezonde verenigingen’ en ‘gezonde ruimte’.