Op zaterdag 26 september is de GroenLinks afdeling Westelijke Mijnstreek gestart met de lokale geveltuintjes actie.

Die dag hebben vrijwilligers en leden van GroenLinks 3 geveltuintjes geplaatst op verschillende locaties in Sittard-Geleen.

De GroenLinks afdeling heeft zich ten doel gesteld in een jaar vanaf de start minimaal 100 geveltuintjes te hebben gesteund.

Het principe is simpel: mensen halen hun tegels of andere bestrating aan de voorgevel eruit en plaatsen plantjes met tuinaarde in de plaats.

De gedachte achter geveltuintjes is zeker niet nieuw. In Nederland en België zijn diverse gemeenten al jaren bezig met deze kwaliteitsslag in de stedelijke gebieden.

De kwaliteitsverbetering heeft niet alleen betrekking op het verbeteren van de biodiversiteit en schonere lucht in de straat én het verlagen van hittestress en het terugdringen van fijnstof naast een betere waterafvoer.

Ook het creëren van een vrolijk en uitnodigend straatbeeld en het bevorderen van de sociale cohesie is een belangrijke drijfveer achter de geveltuintjes.

Per geveltuintje worden ongeveer 10 planten geplaatst; de keuze van de planten wordt bepaald op basis van de ligging van de gevel. Er zijn drie mogelijkheden: zon, halfschaduw of schaduw.

GroenLinks vult het bedrag van 15 euro voor de deelnemers aan tot het totaalbedrag per tuintje.

Alle inwoners van Sittard-Geleen die eigenaar-bewoner zijn en een voorgevel met bestrating hebben, kunnen in aanmerking komen voor deze actie.

Je kan je overigens niet alleen aanmelden als gegadigde voor de tuintjes maar ook als vrijwilliger meedoen om de geveltuintjes mogelijk te maken.

Sterker nog, je kan ook een groene gevel schenken aan een mede-inwoner uit de gemeente die een kleine portefeuille heeft maar een groen hart.

De Groene gevelbrigade staat te popelen! Heb je interesse, meld je dan aan op www.groenegevelbrigade.nl.