Met het raadsvoorstel over de realisatie van het Huis aan de Markt in Sittard en realisatie van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting in Geleen zet de gemeente Sittard-Geleen een belangrijke stap.

De aantrekkingskracht en het aantal bezoekers en mensen dat verblijft in de centra neemt straks toe door een nieuw representatief gebouw op de plek van de oude V&D in Sittard en werkplekken voor gemeentebestuur en alle ambtenaren in Geleen.

 

Zodra de gemeenteraad van Sittard-Geleen een besluit heeft genomen over de realisatie van het Huis aan de Markt in Sittard, start de aanbestedingsprocedure voor dit nieuwe gebouw, dat moet komen op de plek van het oude V&D-pand in Sittard.

Het Huis aan de Markt wordt Europees aanbesteed. Iedereen die dat wil kan er op inschrijven. Vervolgens zullen vier inschrijvers gevraagd worden om hun plan nader uit te werken.

 

De huidige gemeentelijke kantoorgebouwen voldoen niet meer aan de wetgeving (arbeidsomstandigheden en duurzaamheid) en daarom is nieuwe huisvesting noodzakelijk.

In de raadsvergadering van 24 juni zal hierover een besluit worden genomen.