Dinsdag ondertekenden wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein en directeur Piet Grootenboer van DELTA Fiber Netwerk, digitaal een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel. In maart 2022 start de glasvezelcampagne in Catsop.

Alle partijen zijn verheugd met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de juridische en financiële kaders zijn vastgelegd om de uitrol van het netwerk te realiseren.

Wethouder Danny Hendrix: “Ik ben blij dat nu ook inwoners van een aantal ontbrekende onderdelen van het buitengebied van onze gemeente de mogelijkheid krijgt zich aan te sluiten op een snel en stabiel glasvezelnetwerk. Daarmee staan we bovenaan in Limburg voor wat betreft de beschikbaarheid snel internet. Met glasvezel zijn we als gemeente voorbereid op een toekomst waarin wonen, werken,
het onderwijs en ook de zorg steeds digitaler wordt.”

Directeur Piet Grootenboer spreekt zijn dank uit naar de gemeente waarin wederzijds vertrouwen in het verglazen van de gemeente Stein van belang is geweest binnen het samenwerkingsproces. Het belang van een snelle en stabiele internetverbinding is voor veel mensen de afgelopen tijd noodzakelijk gebleken. Onlangs hebben wij succesvolle glasvezelcampagnes afgerond in de gemeenten Beekdaelen en Vaals. Heel mooi dat de inwoners van Catsop straks ook kunnen profiteren van de snelheid en stabiliteit van een glasvezelnetwerk.” Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd.