Gemeente Sittard-Geleen en Takecarebnb hebben hun krachten gebundeld om de inburgering van nieuwkomers te verbeteren en versnellen. De partijen tekenden op 28 juni een overeenkomst onder hun gedeelde overtuiging dat samenwerking de integratie verbetert. De ambitie is om tijdelijk verblijf bij een Nederlands gastgezin voor meer statushouders in de gemeente mogelijk te maken, om een extra impuls te geven aan taalverwerving en inburgering.

Veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) verblijven vaak nog lang noodgedwongen in een AZC en daar is het maar beperkt mogelijk om in te burgeren. Als een statushouder echter voor drie maanden in een gastgezin verblijft gaat de integratie veel sneller. De statushouder kan dan kennis maken met de Nederlandse taal, cultuur en gebruiken. “Dat versnelt de integratie niet alleen”, zegt wethouder Kim Schmitz (integratie en inburgering) van Sittard-Geleen. “Door het leren van de Nederlandse gewoonten is die integratie ook duurzamer.” Ook voor het gastgezin heeft het logeren vele voordelen: ze maken kennis met het verhaal, de achtergrond en cultuur van de mensen die zich in hun gemeente gaan vestigen.

Door het partnerschap kunnen gemeente Sittard-Geleen en Takecarebnb middelen en expertise delen om het aantal matches in de gemeente te laten toenemen.

Takecarebnb
Het in Amsterdam gevestigde Takecarebnb koppelt statushouders aan Nederlandse gastgezinnen. Het initiatief, dat jaarlijks zo’n 125 matches maakt, begeleidt gast en gastgezin tijdens een logeerperiode van drie maanden, waardoor integratie en kennis van de Nederlandse taal een geweldige ‘boost’ krijgen.

De ondertekening van de overeenkomst vindt plaats tegen de achtergrond van een groeiende rol van gemeenten in het Nederlands asielbeleid. Volgens de nieuwe inburgeringswet krijgen gemeenten vanaf januari 2022 de regie over de inburgering van statushouders.

Aanmelding voor gastgezinnen
Wilt u meer informatie of zich opgeven als gastgezin? Kijk op https://takecarebnb.org/gastgezin/