Gemeente Beek en BTE Groep hebben een intentieovereenkomst getekend
om samen te komen tot sanering van de betonfabriek in Kelmond en het
realiseren van woningbouw op deze locatie. In de overeenkomst staan
afspraken over het slopen, saneren en bouwrijp opleveren van de gronden.

Er wordt de komende periode door de gemeente een stedenbouwkundige visie
voor het terrein uitgewerkt. Een bestemmingsplanprocedure volgt hierna. Voor
het verder uitwerken van de randvoorwaarden en precieze inrichting van de
bouwplannen wordt een halfjaar uitgetrokken.


De gemeenteraad heeft al meerdere keren een zogenoemd voorbereidingsbesluit
genomen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en overlast voor
omwonenden tegen te gaan. Door nu de handen ineen te slaan en toe te werken
naar het saneren van de fabriek, het toevoegen van natuur en het realiseren van
woningbouw slaat de gemeente drie vliegen in één klap.


Wethouder Ralph Diederen (ruimtelijke ordening en wonen): De afgelopen
periode zijn nieuwe bestemmingen gevonden voor moeilijke locaties zoals het
Lampenpaleis, Hennekenshof en het Auwt Patronaat. De betonfabriek bleek de
lastigste locatie. Ik ben er enorm trots op dat we ook voor deze locatie de weg
vooruit hebben gevonden.”

Bart van Melick (BTE Groep): Al meerdere jaren zijn wij in gesprek met de
gemeente over de bestemming van onze productielocatie in Beek. We zijn
verheugd over de huidige samenwerking waar uiteindelijk stappen worden gezet
om de locatie te ontwikkelen. In het groen en op een hele mooie locatie is
woningbouw naar onze mening de beste oplossing voor alle betrokkenen.”