De Beekse musea Eyewitness en Elsmuseum krijgen beiden €10.000 steun van de Gemeente Beek.

De musea kampen met forse tekorten op hun begrotingen als gevolg van de coronapandemie.

De gemeente betaalt de steun uit een extra bijdrage van het Rijk die speciaal voor de culturele sector bestemd is.

De Beekse musea zijn financieel hard geraakt door de lockdowns die tussen maart 2020 en januari 2022 plaatsvonden.

Beide musea hebben de gemeente schriftelijk en mondeling laten weten dat zij zonder steun in hun voortbestaan worden bedreigd.