De gemeenteraad van Sittard-Geleen behandelt op 15/16 december de Gebiedsvisie omgeving Chemelot.

Daarin wordt nadrukkelijk de keuze gemaakt om na 45 jaar van onzekerheid en opeenvolgende plannen om op Graetheide chemische industrie te vestigen, nu te kiezen voor een groene Graetheide die niet meer nodig is voor bedrijfseconomische doeleinden van Chemelot.

Maar grondeigenaar DSM blijft steeds opnieuw andere dan groene invullingen bedenken.

En nu is actueel dat grindbedrijf L’Ortye over een paar jaar klaar is op hun locatie Meers a/d Maas en een nieuwe grootschalige ontgrindingslocatie zoekt voor de komende 15-20 jaar.

En daarbij heeft het bedrijf haar oog laten vallen op Graetheide en grondeigenaar DSM wil daar wel aan meewerken.

In de Gebiedsvisie Chemelot wordt deze ontgrindingsmogelijkheid ook benoemd.

De GroenLinks fractie ziet daar niets in.

Verder lezen Bieos-omroep.nl