Het college van B&W heeft besloten dat een groot aantal gemeenschapsaccommodaties over de periode van januari 2021 t/m juni 2021 geen huur hoeft te betalen aan de gemeente. Voor dezelfde periode krijgen zij daarnaast een financiële bijdrage om de vaste lasten te kunnen voldoen. In totaal gaat het om een bedrag van 283.000 euro.

Het college geeft hiermee gehoor aan de wens van de gemeenteraad om maatwerk te leveren aan accommodaties die door de coronacrisis in financiële nood komen. Het gaat alleen om de gemeenschapsaccommodaties die vermeld staan in de Subsidieregeling accommodatiebeleid 2019.

Door de coronamaatregelen zijn deze accommodaties al vanaf 15 december 2020 gesloten. Daardoor komen de stichtingsbesturen, beheerders en exploitanten in de knel en kunnen zij hun vaste lasten niet meer betalen. Zij komen niet of maar zeer beperkt in aanmerking voor tegemoetkoming vanuit het Rijk, zoals de TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Wethouder Leon Geilen (accommodatiebeleid): “De gemeenschapsaccommodaties bieden onderdak aan heel veel verenigingen, waardoor het sociaal culturele in de gemeente kan bestaan en bloeien. Doordat vaste lasten niet voldaan kunnen worden, dreigt sluiting. We willen onze infrastructuur van gemeenschapsaccommodaties in stand houden en proberen daarom met deze financiële steun sluiting te voorkomen.”

Een aantal gemeenschapsaccommodaties had voor het jaar 2020 verzocht om ondersteuning omdat zij de vaste lasten niet meer konden dragen. In januari 2021 besloot het college van B&W al om deze accommodaties tegemoet te komen door een subsidie te verstrekken. Toen was inmiddels ook duidelijk dat de coronamaatregelen veel langer zouden gaan duren dan werd gehoopt in 2020. De gemeente heeft toen alle gemeenschapsaccommodaties verzocht om hun vaste lasten inzichtelijk te maken. Naar aanleiding daarvan heeft het college besloten nu tot de substantiële ondersteuning in de vaste lasten.

In de tweede helft van 2021 zal de exploitatie van de accommodaties langzaam weer op gang komen, maar enerzijds is een grote inkomstenbron weggevallen (carnaval) en anderzijds valt de zomervakantie in de tweede helft van 2021. Daarnaast zullen niet alle gebruikers meteen weer volop activiteiten durven te organiseren. Het college van B&W verwacht dan ook dat accommodaties ook in de tweede helft van 2021 nog ondersteuning nodig hebben.