Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen.

Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Er is grote behoefte aan meer zorgprofessionals. Hogescholen willen er alles aan doen om snel meer specialistisch verpleegkundigen op te leiden.”

De opleidingsplaatsen zijn een combinatie van werken en leren en stellen verpleegkundigen in staat om na 2 tot 2,5 jaar een zorgmaster af te ronden.

Het betreft de masteropleidingen Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist. Na afronding kunnen deze specialistisch verpleegkundigen taken van artsen en specialisten overnemen.

Momenteel kunnen jaarlijks maximaal 700 verpleegkundigen deelnemen aan deze deeltijd zorgmasters. Met de extra plaatsen stijgt dat aantal naar 820 per jaar.

Limmen: “Met de extra opleidingsplaatsen verwachten we op termijn een betere aansluiting op de arbeidsmarktbehoefte. Bovendien versterken we de ontwikkelmogelijkheden van onze verpleegkundigen.”

De extra opleidingsplaatsen zijn ook nodig om de tekorten die ontstaan door de vergrijzing onder artsen op te vangen.

Zo gaat in de komende tien jaar 22,5% van de huisartsen met pensioen.

Limmen: “We zien een arbeidsmarkttekort aankomen en daarom hebben we het kabinet gevraagd om structureel 12 miljoen euro extra financiering.”