Het kabinet heeft aangekondigd om samen met gemeenten huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Dit gebeurt via een eenmalige algemene tegemoetkoming: de energietoeslag. Landelijk ontvangen ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen ongeveer € 200 via gemeenten om hen te compenseren voor de stijgende energieprijzen. De gemeente begrijpt dat u hier vragen over heeft. Op dit moment zijn er nog veel dingen niet bekend. Toch informeren we u alvast over een aantal zaken.

Wat betekent dit voor huishoudens met een laag inkomen?

  • U ontvangt een bijstandsuitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt de eenmalige energietoeslag op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

  • U ontvangt geen bijstandsuitkering, maar heeft wel een laag inkomen

Ontvangt u geen bijstandsuitkering, maar behoort u wel tot een huishouden met een laag inkomen? Dan is het belangrijk om deze website in de gaten te houden. Op de site volgt in 2022 informatie hoe u de eenmalige energietoeslag aanvraagt. U kunt nu nog geen tegemoetkoming aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Neem bij vragen contact met de gemeente op via telefoonnummer 14 046.