De geplande ontmoetingsmiddag die de organisatoren Esuchbleef en de Heemkundevereniging Geleen op 18 oktober in het gebouw van de heemkunde vereniging hebben gepland wordt tot een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2021 opgeschoven.

De organisatoren zijn van mening dat met de huidige corona maatregelen niet de gewenste ontmoetingen tussen de bezoekers tot stand kunnen worden gebracht.

 

Tijdens deze middag zou er immers aandacht zijn voor verschillende onderwerpen die de ontstaansgeschiedenis van Geleen raken maar ook voor gebeurtenissen die in het geheugen van veel Geleense inwoners staan gegrift zoals de Staatsmijn en Cokesfabriek Maurits en de brand van de gaasketel .

Hoewel er al veel beeldmateriaal beschikbaar is, grijpen de organisatoren het uitstel aan om nog meer verhalen, anekdotes, foto’s en films boven tafel te krijgen.

Hiervoor kan men zich per email melden bij y.frencken@home.nl of bij Paul Coenen tel. 046-4742691.