Gemeentesecretaris Ron de Louw heeft tijdens de raadsvergadering van 12 november een gemeentelijke erepenning ontvangen.

Hij ontving de erepenning en bijbehorende oorkonde uit handen van burgemeester Christine van Basten-Boddin namens het college van burgemeester en wethouders van Beek.

De Louw heeft de erepenning gekregen als blijk van grote erkentelijkheid voor zijn uitzonderlijke prestaties voor de Beekse gemeenschap.

Burgemeester Van Basten-Boddin: “Ron de Louw heeft altijd oog en gevoel gehad voor de trots en het eigen karakter van de verschillende kernen en de signatuur van de gemeente Beek als geheel.

Hij is als boegbeeld van de gemeente Beek zichtbaar en herkenbaar geweest voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen.”

Ron de Louw gaat op 30 november met pensioen. Hij is in totaal 46 jaar in overheidsdienst werkzaam geweest, waarvan de laatste 29 jaar voor de
gemeente Beek.

Hij vervulde diverse functies binnen de gemeente Beek, waarvan de laatste vijftien jaar als gemeentesecretaris en algemeen directeur.

Ron de Louw is daarmee de langstzittende gemeentesecretaris in Limburg.

In zijn rol als gemeentesecretaris en algemeen directeur was Ron de Louw verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen, voor de bedrijfsvoering én voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de gemeente Beek.

an Basten-Boddin: “De gemeente Beek gaat Ron missen. Wij bedanken hem voor zijn tomeloze inzet voor Beek en wensen hem en zijn gezin heel veel geluk en plezier toe.”