Wethouder Thijs van Es heeft zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

Ongeveer de helft van alle Nederlanders zegt zich eenzaam te voelen. Bij 75-plussers komt eenzaamheid nog vaker voor.

Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

Wethouder Thijs van Es: “Alleen door samen te werken kunnen we eenzaamheid voorkomen en verminderen.

Daarom is in 2019 het samenwerkingsverband Beek Samen opgericht.

De Beekse senioren- en damesverenigingen organiseren wekelijks diverse activiteiten voor hun leden.

Ook het Beeks Lokaal Akkoord kan bijdragen aan het creëren van een sterk netwerk en het eerder signaleren van eenzaamheid.

Het aansluiten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is een logisch gevolg van de ingezette koers.” Foto: gemeente Beek.