Gezondheidskansen zijn in Nederland niet gelijk verdeeld, de bestrijding van deze ongelijkheid schiet te kort.

Dit blijkt uit het recent verschenen rapport ‘Een eerlijke kans op gezond leven’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Om deze kloof te dichten is een lokale of regionale aanpak nodig die zich ook richt op de maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden.

De Zuid-Limburgse aanpak Trendbreuk wordt in het rapport beschreven als een inspirerend voorbeeld.

Zuid-Limburg springt eruit door een brede krachtenbundeling van gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties, onderwijs en zorgverzekeraars.

Gezondheidszorg is van oudsher gericht op een individuele aanpak van medische problemen.

Steeds breder echter bestaat het besef dat gezondheidskansen veel meer samenhangen met langdurige en maatschappelijke problemen zoals werkloosheid, armoede, stress, eenzaamheid en minder goede of soms ronduit slechte woonsituaties.

Lager opgeleiden leven zelfs zeven jaar korter en vijftien jaar minder in goede gezondheid dan hoger opgeleiden. Deze ongelijkheid neemt toe.

Zuid-Limburg is een gebied waar de gezondheidsopgave groter is ten opzichte van de rest van het land.

Maar de regio kenmerkt zich ook door de drive en daadkracht om deze achterstanden in te lopen.

Het Zuid-Limburgse programma Trendbreuk is een langjarige aanpak waarin nadrukkelijk niet alleen zorg, maar ook andere levensdomeinen als opgroeien, onderwijs enwerk centraal staan.

Lees het hele artikel op www.bieos-omroep.nl