Nadat de meerderheid van Provinciale Staten zich uitsprak voor behoud van MAA, is het tijd om naar de toekomst te kijken. Een toekomst die mooie uitdagingen voor ons in petto heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming.

MAA stelt zichzelf als doel om uiterlijk in 2030 net zero te zijn. Dat betekent dat we onze CO2-uitstoot tot een minimum reduceren en de overgebleven uitstoot compenseren, waardoor onze operatie onder aan de streep geen CO2 toevoegen aan de atmosfeer.

De voltallige directie van Maastricht Aachen Airport ondertekende daarom een ‘Emissions Reduction Policy’. Dit houdt in dat zij zichzelf actief inzetten om de directe uitstoot van onze operatie terug te dringen en grondstoffen verantwoord te gebruiken.

De ambitie is een duurzame luchthavenoperatie en een gezonde en veilige werkomgeving.