We gaan grotere bekendheid geven aan de digitale mogelijkheden voor cliënten, hun netwerk en de begeleiding, voor Wmo maatwerkondersteuning m.b.t. de Westelijke Mijnstreekgemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. Dit doen wij op een actieve manier in de vorm van een battle, waarin 14 teams van 7 personen in 7 stands opdrachten uitvoeren m.b.t. bijv. VR, robotica, beeldbellen, e-learning, augmented reality, apps, 24/7 digitale ondersteuning enz.

 

Wat ging eraan vooraf:

 

Datum:                        10 november 2022

Locatie:                       De Hanenhof, Herenhofweg 2, Geleen

Kledingadvies:           Gemakkelijke kleding en gympen

Ontvangst:                  12.00 uur

Start battle:                13.00 uur

Elk team krijgt 7 opdrachten die uitgelegd worden door de dienstverleners in de stands en elk team krijgt zijn eigen begeleider.

Eindtijd:                       17.00 h

 

Waarom doen we dit?

 

Digitaliseren is een ‘ontwikkel’ KPI in het contract maatwerk ondersteuning en geldt voor alle

dienstverleners. In de nulmeting is naar voren gekomen dat de mate van digitalisering van de

dienstverleners Wmo maatwerk ondersteuning sterk verschilt; van behorende tot de

koplopersgroep in Nederland tot bijna niets. Digitaliseren is nodig om de  ondersteuning in tijden

van personeelskrapte, Corona en dubbele vergrijzing, de benodigde ondersteuning te kunnen blijven

verlenen. Dit is beschreven in het WRR rapport “kiezen voor houdbare zorg” en is door de tweede

kamer aangewezen als speerpunt. En het is breder dan alleen de Wmo; het geldt bijv. ook voor de

Wlz en de Zvw (zorgverzekeraars). Het is ook breder dan hetgeen de cliënt merkt. Digitaliseren kan

bijv. ook voor het netwerk ondersteunend zijn (empathietraining in VR, webinars, e-learning, live-

streaming enz.) en het kan ook ondersteunend zijn voor de begeleiders, zodat deze een lagere

administratieve last ervaren. Denk aan GPS tijdregistratie, digitaal inzien van het dossier op locatie

van de cliënt, e-learning enz.  Daarbij begeeft de cliënt zich ook steeds meer op het digitale vlak

(whatsapp, e-mail, facebook, instagram, tik-tok, digitaal bankieren, DIGID afspraak maken met de

arts, digitaal afrekenen aan de kassa etc.). Een veilige digitale leefwereld is voor de cliënt van belang.

Digitalisering is ook modernisering van de zorg en de ondersteuning en is een onderdeel van de

(digitale) inclusie.

 

 

 

Voorafgaand aan de innovatiemarkt is een nulmeting gehouden onder de dienstverleners

maatwerk ondersteuning. De consulenten ontvangen hiervan een (digitaal) overzicht. De bedoeling

hiervan is een goede voorlichting te kunnen geven aan cliënten en hun naasten over de

mogelijkheden die er naast face-to-face contact bij de specifieke dienstverleners bestaan. Daarmee

is de westelijke mijnstreekregio de eerste regio in Nederland die de digitale mogelijkheden van de

Wmo dienstverleners overzichtelijk presenteert.