Een diepgaand onderzoek door burgerplatform ‘Denktank-MAA’ toont aan dat de werkgelegenheid door Maastricht Aachen Airport (MAA) op dit moment niet meer bedraagt dan 520 à 560 personen, waarvan er slechts maximaal 400 worden ingevuld door directe vaste banen.

De overige werkgelegenheid zit in flexibele inhuur o.a. voor passagiersafhandeling en in indirecte werkgelegenheid.

 

Omgerekend in voltijdbanen liggen deze getallen zelfs nog lager.

Deze bevindingen staan in schril contrast met de getallen die door onderzoeksbureaus zijn gepresenteerd.

In hun studies wordt gesproken over 1760 personen op dit moment, tot 2300-4000 personen in 2030.