Donderdag 9 februari heeft de raad de drie denkrichtingen voor de toekomstige invulling van de voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard besproken.

Het gaat hierbij om uitbreiding van natuurgebied de Schwienswei (richting 1), een economische ontwikkeling in combinatie met natuurontwikkeling (richting 2) of een lichtere economische ontwikkeling in een deel van het projectgebied, binnen het bredere streven naar meer natuurontwikkeling (plan Wij Schwienswei, richting 3).

Het doel van de bijeenkomst was om te bespreken welke denkrichting de voorkeur heeft van de raad. De raadsfracties hebben hun voorkeur uitgesproken. En opmerkingen meegegeven waarmee we in de vervolgstappen rekening moet worden.

Hoe verder?

In de komende periode gaan we aan de slag met de opmerkingen van de raad. Het college werkt voor de zomer een voorstel uit voor de raad. In dit voorstel wordt ook meegenomen hoe we de omwonenden betrekken bij het vervolgtraject. Na het vaststellen van dit voorstel breekt een nieuwe fase aan, waarin we de invulling van het gebied concreet gaan uitwerken.