Burgerkracht Limburg presenteert half juni drie tv-programma’s onder de titel “De veerkracht van de Mijnstreek”. Deze programma’s worden uitgezonden op woensdagen en zaterdagen door streekomroep Bie Os en zijn ook te zien via het YouTube kanaal van Burgerkracht Limburg.

“De veerkracht van de Mijnstreek” wil positieve gezondheid een gezicht geven. Kijkers worden aangemoedigd om vanuit eigen veerkracht het hoofd te bieden aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In het programma gaan diverse mensen met elkaar in gesprek over wat “positieve gezondheid” is en hoe zij dit dagelijks toepassen in hun eigen leven. De kijker ervaart positieve gezondheid in de praktijk en krijgt antwoord op de vraag: “Waarom zou je dat doen?”
Medewerkers van Burgerkracht voeren korte gesprekken met onder andere de huisarts, de burger, de verzekeraar en de wijkverpleegkundige. Vanuit hun persoonlijke visie, ambitie, beleving en ervaring vertellen zij wat positieve gezondheid voor hen betekent. Met deze uitzendingen wil Burgerkracht de burger inspireren om thuis zelf actief aan de slag te gaan met veerkracht en eigen regie.

Burgerkracht wil met deze uitzendingen zo veel mogelijk Limburgers bereiken en inspireren om zich na het tv-programma aan te melden voor gratis workshops. De programma zijn een doeltreffend intermediair om positieve gezondheid in de huiskamer te krijgen en mensen uit te nodigen mee te doen.

“De veerkracht van de Mijnstreek” bestaat uit drie uitzendingen van 30 minuten. Ze worden uitgezonden op de woensdagen 16, 23 en 30 juni na Rondom Os om circa 7.30 uur, 10.30 uur, 13.30 uur, 16.30 uur, 19.30 en 22.30 en herhaald op de zaterdagen 19 en 26 juni en 3 juli om 7.30 uur, 10.30 uur, 13.30 uur en 16.30 uur.

Bie Os TV zendt uit op Ziggo kanaal 41 en 45, KPN kanaal 1405 en 1372 en via de livestream op www.bieos-omroep.nl/tv/live. De programma’s zijn ook te zien via het you tube kanaal van Burgerkracht Limburg.