De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft op meedoen, zonder belemmeringen. Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen.
Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs.

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) werkt aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving. De GKA doet dit samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners. Zo ook met de gemeente Sittard-Geleen.

De Rijke Schooldag is een initiatief van de GKA. Het doel is om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. In onze gemeente zijn KC Sittard en de Talentschool verkozen tot landelijke voorloper van de Rijke Schooldag.

Kijk voor meer informatie op: Gelijke Kansen Alliantie – KC Sittard en de Talentenschool voorloper van de Rijke Schooldag – Kindante