Op zondag 13 november heeft de gezamenlijke dialectmis van CV de Katers, Schutterij Sint Martinus Holtum, de Oud prinsen, Muziekgezelschap Juliana Holtum en het gemengd zangkoor Holtum plaatsgevonden in de Sint Martinuskerk in Holtum. Tijdens de mis waren er diverse sprekers die in het Houtems dialect een invulling hebben gegeven aan deze heilige mis, ook het gemengd zangkoor Holtum heeft alle liederen in het Houtems dialect gezongen.

Een prachtige mis ontstaan uit een samenwerking van de hiervoor genoemde verenigingen.  Na de mis zijn de verenigingen gezamenlijk naar het kerkhof gegaan om hier eer te betonen aan de overleden leden van de diverse verenigingen. Vervolgens zijn alle aanwezigen in een grote stoet naar Kasteel Wolfrath getrokken.

Hier werd het oude vaandel en de oude schuttersbuks door de schutterij in bruikleen voor expositie aangeboden aan Kasteel Wolfrath. Het echtpaar van der Heijden, de exploitanten van Kasteel Wolfrath, hebben alle aanwezigen voorzien van soep en broodjes. Tot slot is de hele stoet richting de Holtummermarkt getrokken alwaar de carnavalsvlag werd gehesen op de markt, als startschot voor het nieuwe carnavalsseizoen.