In de kerken mogen 30 gelovigen worden ontvangen.

Wanneer u een H. Mis in de kerk van het parochiecluster Stein-Urmond wilt meevieren, dan moet u zich vooraf melden bij onze contactpersonen.

Alleen de namen zijn voldoende, omdat kerkelijke vieringen slechts 0,3 % van alle gevallen een bron van besmettingen met Covid-19 blijken te zijn.

Bij wie kunt u zich aanmelden:
– Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel olvhdc.nieuwdorp@gmail.com

– Stein en Urmond: parochiekantoor, De Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel h.martinusstein@kpnmail.nl

– Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te Berg aan de Maas, tel: 046-4234568 ofwel simonsmargriet@gmail.com

Ook bestaat de mogelijkheid om na iedere H. Mis zich voor de volgende aan te melden. Dit geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk.

In de kerken liggen groene kaartjes met het woord Vrij. Daar mag u plaatsnemen.

Het is niet de bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar gaan zitten. Dit heeft allemaal te maken met de geringe mogelijkheden in de kerk, anders zitten zij binnen de 1,5 meter.

Ook worden lijnen van waarschuwingstape getrokken, zodat u precies weet waar u kunt lopen om naar de zitplaats te gaan.

Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan flessen met desinfecteermiddel.

Het is de bedoeling dat u daar uw handen ontsmet.

De Nederlandse bisschoppen adviseren om een mondkapje te dragen, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Dit is echter nog niet verplicht.

De koorzang is toegestaan door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen. Volkszang is niet toegestaan.