Hoewel de meeste coronamaatregelen intussen zijn afgeschaft, is de amateursport de afgelopen periode flink geraakt. Het kabinet heeft daarom twee regelingen voor amateursportorganisaties geopend voor een vierde periode: de TASO en TVS. Deze gaat over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Kijk of je in aanmerking komt en dien uiterlijk 30 mei een aanvraag in.

De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de €1.500 en €24.000.

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt konden worden. Doel van deze regeling is huurders te compenseren voor gemaakte huurkosten. Aanvragen van deze regeling verloopt via de verhuurder.

Let op: aanvraag en kwijtschelding van huur voor gemeentelijke accommodaties (gymzaal, sporthal of sportveld) verlopen via de gemeente. Bij huur van andere accommodaties (zwembad, zaal in MFC of buurthuis, schietbaan of particuliere accommodatie) dient de aanvraag gedaan te worden door de verhuurder. Is dit laatste op jou van toepassing, neem hierover dan tijdig contact op. Aan verhuurders ook de vraag om hun huurders hierover te informeren.