Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

De beek krijgt weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen.

Naast het herstellen van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak.

Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken.

Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek is daarvoor noodzakelijk.

In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek.

Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied.

Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit én ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.

Vanaf dinsdag 22 september wordt er gewerkt en naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 klaar. Meer informatie: www.sittard-geleen.nl