Dinsdag publiceerde 1Limburg over een onderzoek van Follow The Money naar de openbaarheid van bezwaarprocedures van overheden.

Hieruit blijkt dat Stein de enige gemeente in Nederland is die op de website geen letter wijdt aan de manier waarop inwoners bezwaar kunnen maken tegen een besluit van de gemeente.

 

Het stelt: “Als er een award bestond voor de gemeente die het beroerdst communiceert over bezwaarprocedures waar burgers gebruik van kunnen maken, gaat de prijs met vlag en wimpel naar de gemeente Stein in Limburg.”

Reden voor de DOS-fractie om een aantal vragen te stellen aan het college:

 

1. Op welke manieren kunnen inwoners de bezwaarprocedure van Gemeente Stein vernemen en hoe kan het dat deze niet op de gemeentelijke website te vinden is?

2. Hoe groot acht u de kans dat onze plaatsgenoten hierdoor afzien van het indienen van een bezwaar bij de gemeente?

3. Op welke termijn kunnen we in gemeente Stein de bezwaarprocedure op de website verwachten en welke acties gaat u uitvoeren om hier ruchtbaarheid aan te geven?