Het archief van de bekende architect Jos Wielders, is definitief geschonken aan de gemeente Sittard-Geleen, ter bewaring in de archiefbewaarplaats bij Archief De Domijnen. Daar berust het al een aantal jaren, maar nu kan beter gedacht worden over verdere ontsluiting van het materiaal. De schenking werd gedaan door Joep Wielders, familie en eveneens architect en voorzitter van de inmiddels opgeheven stichting Jos Wielders.
Jos Wielders (geboren Sittard 1883 – overleden Sittard 1949) werd in 1910 stadsbouwmeester van Sittard en later zelfstandig architect. Hij ontwierp veel kerken en woonhuizen, maar ook veel andere soorten gebouwen, zoals de watertoren van Schimmert, bioscoop Forum in Sittard en diverse mijngerelateerde gebouwen.
Ook het archief van zijn opvolger (en schoonzoon) Jacques van Groenendael (Breda 1915-Sittard 1984), die o.a. het bekende Serviam bouwde is nu definitief in Sittard, evenals het archief van diens vrouw, en dochter van Jos Wielders, Lily Wielders (Sittard 1915-Born 2008). Zij genoot als kunstenares bekendheid en van haar is onder andere in enkele kerken en de voormalige sociale academie in Sittard nog werk te zien. Deze archieven werden geschonken door Marlies van Groenendael, eveneens kunstenares en dochter van Jacques en Lily.
In Archief De Domijnen en haar vrijwilligersinfrastructuur is veel kennis over de woongeschiedenis van stad en streek. Daar passen deze collecties erg goed in.