Een vaste onafhankelijke commissie werkt op verzoek van minister Van Engelshoven (OCW) aan een overkoepelende visie op een dynamische Collectie Nederland.

De vraag hierbij is uiteindelijk welke cultuurgoederen door de overheid moeten worden beschermd voor volgende generaties.

De Commissie Collectie Nederland is ingesteld door de Raad voor Cultuur en benoemd door de minister.

Erfgoed vertelt het verhaal van wie we zijn; het verbindt generaties en biedt perspectief op de Nederlandse culturele geschiedenis.

Het helpt bij het begrijpen van het heden en hoe we ons verder ontwikkelen.

Daarom is het belangrijk dat de Collectie Nederland een zo volledig mogelijk beeld geeft en in de loop van de tijd wordt aangepast.

De Collectie Nederland omvat alle cultuurgoederen en verzamelingen in bezit van de overheid, musea en andere cultuurinstellingen, en de lijst van door de overheid aangewezen cultuurgoederen en verzamelingen in particulier eigendom (het zogenaamde register van beschermde cultuurgoederen).

De opdracht aan de nieuwe Commissie Collectie Nederland is om een visie te formuleren op hoe deze collectie steeds actueel gehouden kan worden.