Sinds 2014 zet de gemeente Sittard-Geleen cameratoezicht in voor het handhaven van de openbare orde in de centra van Sittard en Geleen.

Later is daar ook de omgeving van het Fortuna-stadion bijgekomen. Primair om het uitgaansgeweld te verminderen, de drugsoverlast aan te pakken en het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Het (tijdelijk) inzetten van cameratoezicht is een bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid is vastgelegd in de Gemeentewet en in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Sittard-Geleen.

Uit eerdere evaluaties in 2016 en 2019 is gebleken dat cameratoezicht een constante positieve bijdrage levert aan de veiligheidsopgaven van de gemeente.

Het cameratoezicht is nu door twee externe onderzoekers geëvalueerd omdat het huidige aanwijzingsbesluit cameratoezicht en de huidige aanbesteding binnenkort aflopen.

Burgemeester Hans Verheijen: “Er is gekeken naar wat goed gaat en wat er doorontwikkeld moet worden. Uit de evaluatie komt duidelijk naar voren dat de camera’s een meerwaarde hebben.

Het is een onmisbaar instrument”.

De evaluatie laat zien dat de preventieve werking verhoogd kan worden. Nu vallen de camera’s niet op en is er geen waarschuwingseffect.

Met name de kwaliteit en betrouwbaarheid van het camerasysteem vragen aandacht, maar het systeem is dan ook al 7 jaar oud.

De camerabeelden worden achteraf regelmatig opgevraagd en gebruikt bij rechtszaken. Een hoge beeldkwaliteit is daarbij essentieel.

Bij de evaluatie zijn praktische aanbevelingen gedaan die worden meegenomen in de nieuwe aanbestedingseisen.

Het huidige aanwijzingsbesluit cameratoezicht wordt verlengd tot 1 februari 2022.”