Iedereen die dat wil, kan lid worden en meebeslissen over projecten die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Beekse dorp Genhout behouden en verbeteren.

Bijna een jaar geleden presenteerde Burgerinitiatief Genhout voor GEK een ambitieuze dorpsvisie.
In de visie staan tal van projecten die de deelnemers aan het initiatief voor ogen hebben om hun dorp in de toekomst aantrekkelijk, leefbaar en veilig te houden. De achterliggende coronaperiode heeft het burgerinitiatief allerminst stilgezeten.

Inmiddels liggen er een aantal zeer concrete plannen op tafel die op donderdag 21 oktober in Gasterie Genhout Treft aan de gemeenschap worden gepresenteerd. Enkele voorbeelden: het realiseren van een kabouterpad, dorpsgaard, ontmoetingsplek voor ouderen en een podium in het gemeenschapshuis.

De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.