“We achten het zeer onwaarschijnlijk dat de situatie in februari 2022 zodanig is verbeterd, dat carnaval weer gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn, schrijven de Limburgse burgemeesters in een brief aan de carnavalsverenigingen in onze provincie.

Het aantal coronabesmettingen is hoog. Er liggen veel mensen in de ziekenhuizen en de meeste reguliere behandelingen en operaties zijn uitgesteld. Ook bij verpleeghuizen, huisartsen en de thuiszorg is de druk groot. Er zijn grote zorgen over de besmettelijkheid en het ziekteverloop van de omikronvariant. Vanwege de onzekerheid over de uitwerking hiervan, is ons land opnieuw in lockdown. Gisteren bespraken de Limburgse gemeenten de ernst van de huidige situatie met de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge en de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg.

Gezien de grote onzekerheid over de effecten van de omikronvariant is vooruitkijken naar februari 2022, en dus naar carnaval, lastig. Veel carnavalsverenigingen zijn bezig met de voorbereidingen op carnaval en maken zich zorgen. Daarom is er nauw overleg tussen de Limburgse gemeenten, de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge en de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg, waarin de ernst van de situatie, de onzekerheden en de gevolgen voor carnaval worden besproken.

In het overleg gisteren zijn beelden gedeeld en verwachtingen uitgesproken. Het is belangrijk om deze verwachtingen vroegtijdig te delen zodat de carnavalsverenigingen hier in hun voorbereiding rekening mee kunnen houden. Betrokken partijen concluderen dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat de situatie in februari 2022 zodanig is verbeterd, dat carnaval weer gevierd kan worden zoals we dat gewend zijn.

Het blijft onzeker welke coronamaatregelen de komende maanden nodig zijn. Veel carnavalsverenigingen hebben vorig jaar met in achtneming van de maatregelen op een creatieve manier invulling gegeven aan carnaval. Het is ook dit jaar weer nodig om na te denken over
alternatieve carnavalsactiviteiten. De Limburgse gemeenten gaan in gesprek met de organiserende partijen om mee te denken of, en hoe activiteiten georganiseerd kunnen worden. Over enkele weken is er weer een overleg tussen de Limburgse gemeenten en de carnavalsbonden over de gevolgen van de op dat moment geldende maatregelen voor carnaval