De gemeenteraad van Beek heeft woensdagavond besloten dat zij burgemeester Christine van Basten-Boddin aanbevelen voor een tweede ambtstermijn. De Beekse raad stuurt haar aanbeveling naar de gouverneur, die stuurt op zijn beurt een gemotiveerde aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de herbenoeming bij Koninklijk Besluit kan plaatsvinden.

Trots
“Ik voel mij trots en vereerd dat de raad mij het vertrouwen geeft om aan een tweede periode te beginnen. Iedere dag zet ik mij met enorm veel plezier en toewijding in voor Beek. Het is een voorrecht om het burgemeestersambt te mogen bekleden in deze ondernemende gemeente waar ik me zo thuis voel. Daar wil ik graag nog langer mee doorgaan”, zegt Van Basten-Boddin.

Van Basten-Boddin is sinds 16 februari 2016 burgemeester van Beek. Haar ambtsperiode loopt op 15 februari 2022 af.