Op 11 april 2022 heeft burgemeester Christine van BastenBoddin in Beek een
pand gesloten voor de duur van drie maanden.
In de woning werden door de politie 518 hennepplanten aangetroffen.

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard of softdrugs besluiten om een woning of bedrijfsruimte
te sluiten.


Doel van de sluiting is het herstellen van de openbare orde en veiligheid.
In lijn met het Damoclesbeleid van de gemeente Beek sluit de burgemeester de woning direct en worden er geen waarschuwingen gegeven.


Burgemeester van Basten-Boddin: “Als de politie in een woning een plantage aantreft met 518 hennepplanten, dan mag worden aangenomen dat dit pand een
rol vervult in de keten van drugshandel en criminaliteit.
Dit is verboden en gevaarlijk voor de directe leefomgeving en rechtvaardigt de onmiddellijke sluiting van de woning.