Op dit moment doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de toekomst van de brug over het Julianakanaal. De vraag is of de bestaande brug wordt opgeknapt, of dat er een nieuwe brug komt. Ook speelt de vraag hoe hoog de brug boven het Julianakanaal komt te liggen. Volgens de huidige ontwerprichtlijnen zou de brug namelijk 1,5 meter verhoogd moeten worden. Daarom worden een aantal varianten uitgewerkt en de voor- en nadelen in kaart gebracht.

Eind vorig jaar zijn alle inwoners van Urmond gevraagd om, samen met DOP Urmond en de gemeente Stein, mee te denken met Rijkswaterstaat. Uit de aanmeldingen is een werkgroep gevormd. De afgelopen maanden hebben de werkgroep, DOP Urmond, gemeente Stein en Rijkswaterstaat een aantal keren overlegd.