Brug Urmond wordt gerenoveerd. Rijkswaterstaat heeft afgelopen periode onderzocht of de brug wordt opgeknapt of dat er een volledig nieuwe brug wordt geplaatst. Meerdere opties zijn uitgewerkt en met elkaar vergeleken, met het besluit tot renovatie als resultaat.

Besloten is ook dat de brug vooralsnog niet verhoogd wordt naar een doorvaarthoogte van 9.10m. die noodzakelijk is om 4-laags containervaart op het Julianakanaal mogelijk te maken. Deze variant heeft de minste impact op de omgeving en voetgangers en fietsers kunnen volgens de huidige inzichten bijna de hele uitvoeringsperiode gebruik blijven maken van de brug.

 

De ambitie om de doorvaarhoogte in de toekomst op 9.10m te krijgen, blijft wel gehandhaafd.

In de huidige planning van het vervolgtraject worden de werkzaamheden in 2023 aanbesteed. In 2024 zal het project gegund worden en wordt de aannemer bekend die vervolgens het ontwerp en de planning verder uitwerkt. Naar verwachting kunnen de renovatiewerkzaamheden wel in 2025 starten en wordt de oplevering verwacht in 2026 of 2027, dit is mede afhankelijk van de planning van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.