Brug Urmond wordt gerenoveerd. Rijkswaterstaat heeft afgelopen periode onderzocht of de brug wordt opgeknapt of dat er een volledig nieuwe brug wordt geplaatst. Meerdere opties zijn uitgewerkt en met elkaar vergeleken, met het besluit tot renovatie als resultaat.

Besloten is ook dat de brug vooralsnog niet verhoogd wordt naar een doorvaarthoogte van 9.10m. die noodzakelijk is om 4-laags containervaart op het Julianakanaal mogelijk te maken. Deze variant heeft de minste impact op de omgeving en voetgangers en fietsers kunnen volgens de huidige inzichten bijna de hele uitvoeringsperiode gebruik blijven maken van de brug. De ambitie om de doorvaarhoogte in de toekomst op 9.10m te krijgen, blijft wel gehandhaafd

Brug Urmond

Brug Urmond over het Julianakanaal is in 2017 deels opgeknapt. De boogconstructie van de brug is destijds gestraald en geconserveerd en er zijn versterkingsmaatregelen aangebracht.

Rijkswaterstaat heeft in dat jaar veiligheidsmaatregelen genomen om de constructieve veiligheid en beschikbaarheid van de brug tot aan de renovatie te garanderen. De schampkanten van de brug zijn beschermd door barriers, er zijn tijdelijke ondersteuningen aangebracht onder de fietspaden aan de brug en de rijbaan op de brug is versmald naar 1 rijstrook. Het autoverkeer wordt daardoor om en om geregeld met verkeerslichten. Verkeer boven de 20 ton moet omrijden via brug Berg die 1,5 km verderop ligt.

Planning

De verwachting die Rijkswaterstaat eerder heeft geuit dat de brug in 2025 klaar is, verschuift echter. In de huidige planning van het vervolgtraject worden de werkzaamheden in 2023 aanbesteed. In 2024 zal het project gegund worden en wordt de aannemer bekend die vervolgens het ontwerp en de planning verder uitwerkt. Naar verwachting kunnen de renovatiewerkzaamheden wel in 2025 starten en wordt de oplevering verwacht in 2026 of 2027, dit is mede afhankelijk van de planning van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.

May van de Kerkhof, directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland: “Ook een project als de renovatie van Brug Urmond moet ingepast worden in de totale opgave van Rijkswaterstaat, net als het realiseren van de capaciteit en het budget dat daarvoor nodig is. Om elkaar op de hoogte te houden over de voortgang van het project, komen we ook in 2023 weer een aantal keer per jaar bij elkaar in dezelfde afvaardiging van bewoners, gemeente Stein en Rijkswaterstaat.”

Reactie gemeente Stein

Wethouder Danny Hendrix: “We zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de plannen omtrent Brug Urmond. Begin dit jaar heeft een werkgroep, bestaande uit inwoners van Urmond, gemeente Stein en Rijkswaterstaat, nagedacht over de toekomst van de brug. Uit deze overleggen bleek dat een ruime meerderheid van de betrokken inwoners een duidelijke voorkeur heeft voor het opknappen van de bestaande brug en om de brug op de huidige hoogte te laten liggen. Dit komt overeen met de door Rijkswaterstaat gekozen variant.
Echter is het jammer dat de geplande opleverdatum naar achteren geschoven wordt. De gemeente Stein blijft zich inzetten om de renovatie van de brug te versnellen.”

Meer informatie?

Vragen of opmerkingen over de renovatie? Kijk op de website van Rijkswaterstaat Julianakanaal: aanpak brug Urmond. Of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).