Beste inwoners,

Ik doe vandaag een beroep op u. Een beroep om nog even vol te houden. Om de coronamaatregelen die nog gelden op te volgen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Steeds minder mensen raken besmet. Toch is het virus nog niet verslagen. Daarom gelden er nog regels op plaatsen waar het drukker is.

Denk hierbij aan het tonen van een Coronatoegangsbewijs of Testbewijs bij een bezoek aan onder andere horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen.

Ik zie dat veel mensen zich aan de regels houden. Ik vraag medewerking van iedereen om dat te blijven doen. Het is niet leuk, maar het blijft nu nog nodig. Laat daarom uw Coronatoegangsbewijs of Testbewijs zien als dat wordt gevraagd. Daarmee leveren we allemaal een bijdrage aan een Coronavrije samenleving.

Immers: alleen SAMEN krijgen we Corona eronder.

Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen wij snel deze moeilijke periode achter ons laten.

Ik vraag u om nog even vol te houden. Om naar elkaar om te zien en de laatste regels te volgen.

Kijk voor meer informatie over de huidige regels op: Coronatoegangsbewijs voor horeca, evenementen en andere activiteiten| Rijksoverheid.nl

Nog aevekes oppe tenj biete!

Burgemeester Hans Verheijen