De gemeente Stein werkt de komende jaren aan meer diversiteit en natuurwaarde in het openbare groen.

Bij het maaien van bermen en gazons houdt de gemeente rekening met de aanwezige planten en dieren en de eigenschappen van het terrein.

Zo ontstaan er op den duur bloemrijke bermen. Dit levert naast een kleurrijk en afwisselend beeld ook een rijke variatie aan flora en fauna op.

Hoe de natuur zich ontwikkelt, is niet precies te voorspellen. In zonnige bermen zal dit bijvoorbeeld sneller gaan dan in de schaduw.

Het is je bijvoorbeeld misschien opgevallen dat tijdens iedere maaibeurt een deel van de begroeiing van sommige bermen blijft staan.

Dit doet men met een reden. Zo ontstaat er namelijk een langer nectarseizoen. En dat is goed nieuws voor insecten zoals bijen en vlinders.

Wist je dat er ook gewerkt wordt aan meer biodiversiteit door het zaaien van inheemse bloemenmengsels? Of door het planten van verschillende soorten bomen in een straat of laan?

Gemeente Stein stimuleert ook inwoners om hun steentje bij te dragen. In het najaar start de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’.

Waarbij de inwoners de mogelijkheid geboden wordt om bomen en hagen te kopen met een flinke korting. Meer informatie hierover volgt.

In het Molenpark in Urmond is er de afgelopen periode in delen van het park niet gemaaid in verband met droogte.

Door het minder maaien is er spontaan een bloemrijke flora ontstaan. Dit wil men graag verder ontwikkelen. Door het gras hier minder vaak te maaien en het maaisel af te voeren, kan er langzaamaan een bloemrijk grasveld ontstaan.

Het gras wordt in eerste instantie langer en wordt nog één of twee keer per jaar gemaaid.

Doordat er meerdere plantensoorten gaan groeien (met elk hun eigen bloeiperiode), zal het grasveld er ook elk seizoen weer anders uitzien.

Het hoogtepunt vindt plaats in de warmere perioden als alles in bloei staat.