Het gaat niet goed met de gezondheidstoestand van bisschop Smeets. De bisschop is inmiddels weer opgenomen in het Laurentiusziekenhuis in Roermond.

Eind mei werd hij daar voor de eerste keer naartoe gebracht met klachten die deden denken aan een herseninfarct.

Deze klachten gingen echter ook gepaard met andere symptomen die nader onderzoek nodig maakten.

Uit onderzoek is gebleken dat Mgr. Smeets een hersentumor heeft, die acuut met kuren behandeld moet worden en waarbij niet op volledige genezing gerekend moet worden.

De bisschop zal de komende maanden zijn intrek nemen in een logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond of omgeving om daar verder behandeld te worden.

 

Het bestuur van het bisdom wordt tijdelijk waargenomen door vicaris-generaal Mgr. René Maessen, die daarbij ondersteund wordt door de overige leden van de bisdomstaf.