GroenLinksPvda wil dat dak-en thuislozen overdag terecht kunnen bij Bie Zefke.

‘Het zal toch niet?’, was de eerste reactie van Kim Schmitz toen ze hoorde dat Inloophuis Bie Zefke per 08-10 de deuren voorlopig moet sluiten op de President Kennedysingel en er geen vervangende plek is voor de dak- en thuisloze inwoners van Sittard-Geleen.

De voorzitter van Bie Zefke laat weten dat de huidige locatie dusdanig onveilig en uitgeleefd is dat langer openhouden niet verantwoord is voor de gasten en vrijwilligers.

Dit betekent dat per volgende week de bezoekers van het inloophuis overdag nergens terecht kunnen. Dat is een zeer ongewenste situatie wat GroenLinks-PvdA betreft.

Er wordt weliswaar gezocht naar een nieuwe locatie waar onze dak- en thuisloze inwoners overdag terecht kunnen, maar wat de fractie GroenLinks-PvdA betreft had er een (tijdelijk) alternatief  klaar moeten liggen. Je kunt als gemeente wel formeel stellen dat je niet direct verantwoordelijk bent voor de opvang, maar een gemeente kan natuurlijk wel meer verantwoordelijkheid voelen en nemen als het kwetsbare inwoners betreft. Zeker nu de winter voor de deur staat.

De fractie GroenLinks-PvdA roept het college van B&W daartoe op en vraagt het college met klem verder te gaan dan haar formele rol en nog actiever dan voorheen samen met het bestuur van Bie Zefke te zorgen voor een schoon, heel en veilige locatie voor het inloophuis.

Video: Inloophuis BieZefke dicht per 8 oktober