Wat zou het met jou doen als je zeven dagen per week twintig uur achter elkaar moet werken in de hitte van de keuken van een restaurant, zonder salaris en zonder huis of slaapplaats? Wat zou het met jou doen als je familie je niet meer terug wil, omdat ze denken dat je een crimineel bent, terwijl je onder bedreiging met de dood drugs moest verhandelen?

Dit zijn echte verhalen van vrouwen, mannen, jongens, meisjes die een hele andere verwachting van hun toekomst hadden. Zij werden slachtoffer van mensenhandel en vertellen hun verhaal. De verhalen gaan over gedwongen prostitutie, over gedwongen criminaliteit, over ernstige vormen van geweld en bedreiging, over niet te stoppen wreedheden en de immense impact op de slachtoffers

Deze verhalen, portretten van mensen, staan als fototentoonstelling ‘Open je ogen’ op het stationsplein in Sittard. ‘Open je ogen’ is van woensdag 1 tot woensdag 22 maart gratis te bezoeken. De 30 verhalen achter de portretten zijn ook te lezen in het magazine Open je ogen voor mensenhandel.

Ook in Sittard-Geleen

Mensenhandel komt ook in onze gemeente voor. Slachtoffers worden ongewild iemands ‘bezit’ en worden uitgebuit. Bij mensenhandel gaat het bijvoorbeeld om seksuele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. Ook criminele uitbuiting valt onder mensenhandel. “Daders maken mensen van hen afhankelijk en dwingen hen tot strafbare feiten. Het geld dat daarmee wordt verdiend, moeten ze afstaan”, zegt burgemeester Hans Verheijen. “Wij hebben een belangrijke rol in de strijd tegen mensenhandel. Bijvoorbeeld door samen te werken met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) aan een project om jongeren te behoeden van een criminele carrière waar ze nooit om hebben gevraagd.”

Maar ook door bij controles oog te hebben voor het slachtoffer, zegt wethouder Ivo Tillie (zorg). “Geregeld voeren we controles uit tegen illegale prostitutie. Daar is naast politie altijd iemand bij aanwezig die oog heeft voor mogelijke dwang. Slachtoffers krijgen de kans om uit de criminele wereld te stappen, met de zorg en ondersteuning die daarbij nodig is.”

Mensenhandel in Limburg

Er is nog onvoldoende zicht op aard en omvang van de groep slachtoffers en daders van mensenhandel in de gemeente. Veel gevallen van mensenhandel blijven ongezien, onbekend en ongeregistreerd. Bijvoorbeeld omdat slachtoffers zich schamen of bang zijn om hun verhaal te doen of dat ze zich niet altijd bewust zijn van het feit dat zij zich in een uitbuitingssituatie bevinden.

Wat kunt u doen?

Heeft u vermoedens van menshandel in uw omgeving? Of bent u zelf slachtoffer en zoekt u hulp?

De tentoonstelling Open je Ogen is onderdeel van het uitvoeringsplan ‘Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg 2022 – 2025. Naar een regio zonder uitbuiting’.