De rechter verklaarde de 41 activisten schuldig aan het overtreden van het gebiedsverbod, maar legt hen geen straf op.
Strafbare feiten
Volgens de kantonrechter is bewezen dat ze zich op verboden terrein bevonden en dat zij hun identiteitsbewijs niet wilden laten zien toen de politie daarom vroeg. “Dit zijn strafbare feiten, waar de daders strafbaar voor zijn”, aldus de rechter. Toch krijgen ze dus geen boete.
De rechter gaf het recht op demonstratie en het recht op vrije meningsuiting meer gewicht. Het beëindigen van de actie was daarom een ontoelaatbare inperking van dat recht op demonstratie. De rechter vond dat VDL Nedcar geen urgent belang kon aantonen in de noodzaak voor het kappen van het bos. De autofabrikant heeft nog geen nieuwe opdrachtgever die uitbreiding direct urgent zou maken.
Vergeefs
Tussen 28 januari en op 8 februari bezetten de actievoerders het bos door in de bomen te bivakkeren. De bezetters probeerden vergeefs de kap van het bos voor uitbreiding van de naastgelegen autofabriek te verhinderen. De verdachten stonden terecht voor het bevinden op verboden terrein, en deels ook omdat ze hun identiteit niet wilden bekendmaken.Precedent
De uitspraak van de rechter was des te opmerkelijk, omdat vier eerdere verdachten wel veroordeeld waren voor exact dezelfde feiten. Zij kregen een geldboete van 250 euro. De veroordeelden waren vrijdag ook aanwezig op de zitting, en kondigden aan om zich te beraden op nieuwe stappen.

Nieuw platform
De demonstranten kondigden vrijdag ook aan om een nieuw platform te gaan lanceren om bedreigde natuurgebieden in kaart te brengen. De betrokken organisaties ontmoetten elkaar tijdens de bezetting in het Sterrebos en zetten nu een nieuwe stap in een landelijke samenwerking. Tot de deelnemende partijen horen onder meer GreenFront, Code Rood, Extinction Rebellion, Green Peace en Amelisweerd niet Geasfalteerd. “We putten wel moed uit deze uitspraak”, zo vertelt demonstrant Maarten. “Als onze demonstraties vreedzaam blijven en weinig overlast opleveren, krijgen we ruimte om onze mening kenbaar te maken. Dat is een mooi gevolg van deze uitspraak.”