Donderdagavond  21 oktober, 20 uur, Gasterie Genhout Treft

Het is een tijdje stil geweest rondom het Burgerinitiatief Genhout voor GEK, maar er is niet stilgezeten.

Een aantal projecten uit de dorpsvisie hebben al vorm gekregen.  Daar willen we u graag over informeren.

De uitvoering van de verschillende projecten vraagt ook om een rechtsvorm. Hierin is gekozen voor een coöperatie.

Ook de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout met het nieuwe bestuur willen we op 21 oktober presenteren.