De gemeente Stein bestrijdt de komende periode weer de eikenprocessierups preventief met een biologisch middel. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Het biologische middel is niet schadelijk voor mens en dier.

In combinatie met deze beheermethode zijn het binnen onze gemeente ook de koolmezen, kevers en sluipwespen, die de Eikenprocessierupsen in toom houden. Zo hangen er binnen onze gemeente op meerdere plaatsen vogelnestkastjes voor de koolmezen.

Ook worden gazons en bermen, daar waar het kan, beurtelings overgeslagen met maaien voor een wat meer bloemrijkere begroeiing. In bermen en parken mag daar waar het mogelijk is, enige verruiging ontstaan in de beplantingen waar deze “natuurlijke vijanden” van de processie rups hun leefgebied kunnen vinden. De effecten hiervan worden al zichtbaar.